Pri naši opremi se trudimo, da jo v čimvečji meri redno posodabljamo in dodajamo sodobne komponente, ki so danes neobhodne za izvedbo kakovostne prireditve. Lastno servisno znanje nam zagotavlja tudi sprotno in predvsem hitro vzdrževanje opreme. Kljub bogati izbiri lastne opreme pa sodelujemo z večino slovenskih tovrstnih ponudnikov, tako da pri izvedbi katerekoli prireditve resnično ne zmanjka tehničnih virov. Lastna ekipa tudi poskrbi, da je oprema zanesljivo, pravočasno in varno nameščena na mestu prireditve.