Nagradna igra – letak (klikni)

 

Pravila nagradne igre »JBL in Huawei na Maturantskem plesu«

Organizator nagradne igre »JBL in Huawei na Maturantskem plesu« za blagovni znamki JBL in Huawei, je družba Big Bang, d. o. o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

 1. Nagradna igra poteka na spletnem profilu Facebook   in poteka od dne 7. 2. 2019 do vključno 21. 5. 2019 do 23:59:59.
 2. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke JBL in Huawei.

 

 1. Zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.

 

 1. V nagradni lahko sodelujejo vsi, ki so:
  – objavili svojo sliko z Maturantskega plesa na svojem FB profilu in jo označili z @JBLsi in @HuaweimobileSi, ali jo objavili na Instagram profilu in jo označili z @JBLsi in @HuaweimobileSi in #JBLmaturanc in #HuaweiMaturanc

– slika mora biti objavljena vse do 22. 5. 2019, ko bo zaključen žreb in bosta objavljena oba nagrajenca

–  so državljani Republike Slovenije in so starejši od 15 let. Če je nagrajenec mladoletna oseba, ki še ni poslovno sposobna, izjavo o prevzemu nagrade podpišejo njeni starši ali skrbnik,
– izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v družbi Big Bang, d. o. o.

 

 1. Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči na FB ali IG profilu oddati svoj avtorski posnetek in ga označtil z @JBLsi in @HuaweimobileSI ter #JBLmaturanc in #HuaweiMaturanc .

 

 1. Organizator ne prevzema odgovornosti za:

– kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,

– kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v nagradni igri, kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi.

 

 1. Med vsemi sodelujočimi bo dne 22.5. 2019 izvedeno žrebanje dveh nagrajencev, ki ne bo javen. Rezultati izbora so dokončni. Pritožba ni mogoča. Izbor bo izvedel organizator. Izbor bo organizator izvedel v prostorih podjetja Big Bang. Nagrajenci bodo objavljeni 22.5.2019 na spletnem profilu Facebook Maturantski plesi @eventisi.si

 

 1. Nagrajenci bodo dobili naslednje nagrade:
  1. nagrada: Huawei Mate 20 pro – v vrednosti 999,99 €
  2. nagrada: JBL Partybox 300 – v vrednosti 449,99 €

 

 1. Organizator nagrajence obvesti preko zasebnega sporočila na Facebooku. Nagrajenci pa bodo objavljeni tudi na Facebook profilu. Nagrajencu bo nagrada poslana na naslov, ki ga bo navedel na priloženem obrazcu in ga poslal v zasebnem sporočilu v 8-ih dneh od datuma objave nagrajencev.

 

 1. Nagrada lahko ostane nepodeljena v primeru, da prvotni izžrebanec svojih podatkov ne sporoči v predvidenem času, ali pa so ti podatki nepopolni oz. nepravilni, pa tudi v primeru, da mu ni možno izročiti nagrade, če se ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali če je kršil pravila nagradne igre, ali ne želi izpolniti obveznosti na osnovi pravil, določenih s strani organizatorja. Organizator v tem primeru nima več nobenih obveznosti do takšnega izžrebanca.

 

 1. Število podeljenih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev in drugih okoliščin, ki preprečujejo dejansko podelitev nagrade. Posamezna nagrada ni zamenljiva in ni prenosljiva. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

 

 1. Nagrajencu bo organizator nagrado poslal po pošti ali na drug način, če se z nagrajencem dogovori drugače. O tem se predčasno dogovori z organizatorjem. Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec kot dokazilo prinesti na vpogled osebni dokument za identifikacijo.

 

 1. Vrednost nagrade je izražena v maloprodajni vrednosti (8. točka). V skladu z veljavnimi predpisi organizator za nagrajenca od navedene vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme organizatorja. Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju.

 

 1. Organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.

 

 1. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.

 

Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov potrosniki@bigbang.si  s pripisom »JBL in Huawei na Maturantskem plesu«.

 

 1. Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

 

Pogoji obdelave osebnih podatkov:

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke uporabljal, shranjeval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in drugo zakonodajo s tega področja ter da jih bo uporabljal izključno za namen izvedbe nagradne igre in analize njenega poteka. Pridobljene osebne podatke bo organizator nagradne igre hranil do poteka zakonskega roka njihove hrambe.

Udeleženec je s sprejemom teh pogojev za udeležbo v nagradni igri seznanjen, da:

 1. se bodo pridobljeni osebni podatki obdelovali do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani, oziroma dokler udeleženec ne bo zahteval preklica (umika) oziroma dokler ne bo sporočil zahteve za izbris podatkov. Privolitev za obdelavo pridobljenih podatkov lahko udeleženec kadarkoli prekliče, tako, da poda pisno zahtevo na  gdpr@bigbang.si. Pri tem preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelav, ki so se na njeni podlagi izvajale do njenega preklica. V primeru preklica pred uresničitvijo namena, za katerega so bili podatki posredovani, udeleženec nima več pravice do sodelovanja v nagradni igri;
 2. ima po zakonu pravico od družbe zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos osebnih podatkov. Navedene pravice lahko uveljavlja z zahtevo, poslano na: gdpr@bigbang.si;
 3. lahko pri organizatorju nagradne igre pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov kontaktira preko e-naslova: gdpr@bigbang.si;
 4. lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vloži pritožbo, če meni, da obdelava osebnih podatkov ni skladna s predpisi;
 5. lahko pridobljene osebne podatke v okviru namena, za katerega so bili posredovani, obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima organizator nagradne igre sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in ki hkrati lahko zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov;
 6. osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki bi imeli za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkazano drugo pravno podlago.

 

Big Bang d.o.o.

V Ljubljani, dne 07. 02. 2019